Fragments / θραυσματα

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1998 / 5, 6 et 7 mai / Théâtre-studio Lydra – Athènes
de Gilles Aillaud, Jean-Christophe Bailly et Dimitris Dimitriadis (en grec)
Mission A.F.A.A.
avec : Kostas Kalivretakis, Maria Kallymani, Ilias Koundis, Maya Koutouzis, Gerassimos Michalis, Evri Sofroniazou, Nikos Zorbas

< Photos du spectacle
retour aux mises en scène