Fragments / 1998 – photos

avec : Kostas Kalivretakis, Maria Kallymani, Ilias Koundis, Maya Koutouzis, Gerassimos Michalis, Evri Sofroniazou, Nikos Zorbas